Téarmaí ⁊ Coinníollacha

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo (na “Téarmaí agus Coinníollacha”) úsáid www.ardorie.com (an “Suíomh”). Tá an Suíomh seo faoi úinéireacht agus á oibriú ag Ardor. Is suíomh Gréasáin ríomhthráchtála é an Suíomh seo.

Trí úsáid a bhaint as an Suíomh seo, cuireann tú in iúl go bhfuil na Téarmaí agus Coinníollacha seo léite agus tuigthe agat agus go n-aontaíonn tú cloí leo i gcónaí.

Maoin Intleachtúil
Is le Ardor agus cruthaitheoirí an tSuímh gach ábhar a fhoilsítear agus a chuirtear ar fáil ar ár Láithreán. Áirítear leis seo, ach níl sé teoranta d’íomhánna, téacs, lógónna, doiciméid, comhaid is féidir a íoslódáil agus aon rud a chuireann le comhdhéanamh ár Láithreán.

Ranníocaíochtaí Úsáideoir
Féadfaidh úsáideoirí an fhaisnéis seo a leanas a phostáil ar ár Láithreán:

 • Grianghraif; agus
 • Léirmheasanna.

Trí phostáil go poiblí ar ár Láithreán, aontaíonn tú gan gníomhú go neamhdhleathach nó na Téarmaí agus Coinníollacha seo a shárú.

Cuntais
Nuair a chruthaíonn tú cuntas ar ár Láithreán, aontaíonn tú leis na nithe seo a leanas:

 1. Is tusa amháin atá freagrach as do chuntas agus as slándáil agus príobháideacht do chuntais, lena n-áirítear pasfhocail nó faisnéis íogair a ghabhann leis an gcuntas sin; agus
 2. Tá an fhaisnéis phearsanta go léir a sholáthraíonn tú dúinn trí do chuntas cothrom le dáta, cruinn, agus fíor agus go ndéanfaidh tú do chuid faisnéise pearsanta a nuashonrú má athraíonn sé.

Coimeádaimid an ceart chun do chuntas a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh má tá tú ag úsáid ár Láithreán go neamhdhleathach nó má sháraíonn tú na Téarmaí agus Coinníollacha seo.

Díol Earraí
Rialaíonn na Téarmaí agus Coinníollacha seo díol earraí atá ar fáil ar ár Láithreán.

Tá na hearraí seo a leanas ar fáil ar ár Láithreán:

 • Éadaí; agus
 • Dearbháin Bronntanais Digiteacha.

Tá dualgas dlíthiúil orainn earraí a sholáthar a thagann leis an gcur síos ar na hearraí a ordaíonn tú ar ár Láithreán.

Tá feidhm ag na Téarmaí agus Coinníollacha seo maidir leis na hearraí go léir a thaispeánfar ar ár Láithreán nuair a fhaigheann tú rochtain air. Áirítear leis seo na táirgí go léir atá liostaithe mar tháirgí as stoc. Tá an fhaisnéis, na tuairiscí nó na híomhánna go léir a chuirimid ar fáil faoinár n-earraí chomh cruinn agus is féidir. Mar sin féin, nílimid faoi cheangal dlíthiúil ag faisnéis, tuairiscí nó íomhánna den sórt sin mar ní féidir linn cruinneas na n-earraí go léir a chuirimid ar fáil a ráthú. Aontaíonn tú earraí a cheannach ónár Láithreán ar do phriacal féin.

Coimeádaimid an ceart chun d'ordú a mhodhnú, a dhiúltú nó a chealú aon uair is gá. Má chuirimid d’ordú ar ceal agus má tá d’íocaíocht próiseáilte againn cheana féin, tabharfaimid aisíocaíocht duit comhionann leis an méid a d’íoc tú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar d'ionstraim íocaíochta chun a fhíorú go bhfuarthas aon aisíocaíocht.

Earraí agus Seirbhísí Úsáideora
Ligeann ár Láithreán d’úsáideoirí earraí agus seirbhísí a dhíol. Ní ghlacaimid aon fhreagracht as na hearraí agus na seirbhísí a dhíolann úsáideoirí ar ár Láithreán. Ní féidir linn cáilíocht ná cruinneas aon earraí agus seirbhísí a dhíolann úsáideoirí ar ár Láithreán a ráthú. Mar sin féin, má chuirtear in iúl dúinn go bhfuil úsáideoir ag sárú na dTéarmaí agus na Coinníollacha seo, coimeádaimid an ceart an t-úsáideoir a chur ar fionraí nó a thoirmeasc ó earraí agus seirbhísí a dhíol ar ár Láithreán.

Íocaíochtaí
Glacaimid leis na modhanna íocaíochta seo a leanas ar ár Láithreán:

 • Cárta Creidmheasa.

Nuair a chuireann tú d’fhaisnéis íocaíochta ar fáil dúinn, údaraíonn tú ár n-úsáid agus rochtain ar an ionstraim íocaíochta a roghnaigh tú a úsáid. Trí d’fhaisnéis íocaíochta a sholáthar dúinn, údaraíonn tú dúinn an méid atá dlite don ionstraim íocaíochta seo a ghearradh.

Má chreidimid gur sháraigh d’íocaíocht aon dlí nó na Téarmaí agus Coinníollacha seo, coimeádaimid an ceart chun d’idirbheart a chur ar ceal nó a fhreaschur.

Loingseoireacht agus Seachadadh
Nuair a cheannaíonn tú earraí ónár Láithreán, seachadfar na hearraí trí cheann de na modhanna seo a leanas:

 • Seachadadh caighdeánach tríd an bpost. Tógann seachadadh 1-2 lá gnó do chustaiméirí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Tógann seachadadh i 2-7 lá gnó san Eoraip ..

Déanfar seachadadh a luaithe is féidir, ag brath ar an modh seachadta a roghnaíodh. Féadfaidh amanna seachadta a bheith éagsúil mar gheall ar imthosca gan choinne. Tabhair faoi deara le do thoil nach n-áirítear deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc ag amanna seachadta.

Beidh ort táillí seachadta a íoc chomh maith leis an bpraghas ar na hearraí a cheannaíonn tú.

Má cheannaíonn tú earraí uainn le seachadadh chuig ceann scríbe lasmuigh d’Éirinn d’fhéadfadh do cheannachán a bheith faoi réir dleachtanna iompórtála agus cánacha a chuireann an tír chinn scríbe i bhfeidhm. Tá tú freagrach as aon dleachtanna nó cánacha den sórt sin a íoc. Téigh i dteagmháil le d’oifig chustaim áitiúil le haghaidh tuilleadh eolais sula ndéanann tú ceannach. Nílimid freagrach as aon dleachtanna nó cánacha den sórt sin a íoc agus nílimid faoi dhliteanas i leith aon mhainneachtain a dhéanann tú iad a íoc.

Iarrtar ort seoladh seachadta iomlán cruinn a sholáthar dúinn, lena n-áirítear ainm an fhaighteora. Níl muid faoi dhliteanas as do chuid earraí a sheachadadh chuig an seoladh mícheart nó chuig an duine mícheart mar thoradh ar fhaisnéis mhíchruinn nó neamhiomlán a sholáthar duit.

Ceart chun Cealú agus Aisíocaíocht a Fháil
Más custaiméir thú a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe nó san Aontas Eorpach tá sé de cheart agat do chonradh chun earraí a cheannach uainn a chur ar ceal laistigh de 14 lá gan fógra a thabhairt. An tréimhse chealaithe:

 • Tiocfaidh deireadh leis 14 lá ó dháta an cheannaigh nuair a cheannaigh tú ábhar digiteach nár soláthraíodh ar mheán inláimhsithe;
 • Tiocfaidh deireadh leis 14 lá ón uair a gheobhaidh tú, nó duine a ainmníonn tú, na hearraí nuair a cheannaigh tú earra(í) in aon ordú amháin a sheachadtar go léir le chéile;
 • Tiocfaidh deireadh leis 14 lá ón uair a gheobhaidh tú, nó duine a ainmníonn tú, an t-earra deiridh nuair a cheannaigh tú earraí in aon ordú amháin a sheachadtar ar leithligh; nó
 • Tiocfaidh deireadh leis 14 lá ón uair a gheobhaidh tú, nó duine a ainmníonn tú, an chéad earra nuair a cheannaigh tú earraí a sheachadfar go rialta le linn tréimhse sainithe ama.

Chun do cheart cealaithe a fheidhmiú ní mór duit do chinneadh cealaithe a chur in iúl dúinn laistigh den tréimhse chealaithe. Le cur ar ceal, déan teagmháil linn trí ríomhphost ag customersupport@ardorie.com nó tríd an bpost ag Iosta an Bhranda 32 N An Phríomhshráid, An Nás Thoir, An Nás, Co. Chill Dara, W91 KV1N. Is féidir leat úsáid a bhaint as cóip den Fhoirm Cealaithe , atá le fáil ag deireadh na dTéarmaí agus Coinníollacha seo, ach ní gá duit é sin a dhéanamh.

Ní bhaineann an ceart cealaithe le:

 • Earraí nó seirbhísí, seachas soláthar uisce, gáis, leictreachais, nó téamh ceantair, nuair a bhraitheann an praghas ar luaineachtaí sa mhargadh airgeadais nach féidir linn a rialú agus a d’fhéadfadh tarlú le linn na tréimhse cealaithe;
 • Earraí saincheaptha nó pearsanta;
 • Earraí a rachaidh in olcas nó a rachaidh in éag go tapa;
 • Earraí a bhí neamhshéalaithe tar éis seachadta agus nach bhfuil oiriúnach le tabhairt ar ais ar chúiseanna sláinte agus sláinteachais;
 • Earraí atá, de réir a nádúir, measctha go doscartha le míreanna eile tar éis an tseachadta;
 • Deochanna alcólacha ina bhfuil an praghas comhaontaithe tráth an cheannaigh, ní féidir iad a sheachadadh ach tar éis 30 lá, agus braitheann a luach ar luaineachtaí sa mhargadh nach féidir linn a rialú;
 • Taifeadtaí fuaime nó físe séalaithe nó bogearraí ríomhaire séalaithe nach raibh séalaithe tar éis seachadta; agus
 • Nuachtáin, irisí, nó tréimhseacháin, ach amháin i gcás síntiúis le foilseacháin den sórt sin.

Éifeachtaí Cealaithe
Má chuireann tú do chonradh linn ar ceal agus má seoladh earraí chugat cheana féin, ní mór duit na hearraí a thabhairt ar ais chugainn chomh luath agus is féidir tar éis dúinn do chinneadh cealú a chur in iúl dúinn. Beidh tú freagrach as an gcostas a bhaineann leis na hearraí a thabhairt ar ais. Ní bheidh muid freagrach as aon damáiste nó caillteanas do na hearraí a tharlaíonn sula gcuirtear ar ais chugainn iad, lena n-áirítear nuair a bhíonn na hearraí ar idirthuras.

Má chuireann tú do chonradh ar ceal linn, aisíocfaimid leat gach íocaíocht a fuaireamar uait faoin gconradh, lena n-áirítear costais seachadta, ach amháin aon táillí seachadta forlíontacha a eascraíonn as do rogha cineál seachadta seachas an cineál seachadta is lú costasaí. seachadadh caighdeánach a chuirimid ar fáil. Tabhair faoi deara le do thoil go gceadaítear dúinn faoin dlí d’aisíocaíocht a laghdú chun aon laghdú ar luach na n-earraí a tharla de bharr láimhseála a léiriú seachas an méid atá riachtanach chun nádúr, saintréithe agus feidhmiú na n-earraí a shuíomh.

Cuirfimid an aisíocaíocht ar fáil gan mhoill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis dúinn aon earraí a soláthraíodh a fháil ar ais uait nó 14 lá tar éis duit cruthúnas a sholáthar go bhfuil na hearraí tugtha ar ais agat. Mura soláthraíodh aon earraí, cuirfimid an aisíocaíocht ar fáil tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an lae a cuireadh in iúl dúinn go bhfuil do chinneadh cealaithe.

Má thugann tú toiliú sainráite do sholáthar ábhair dhigitigh le linn na tréimhse cealaithe agus má admhaíonn tú go bhfuil do cheart chun an conradh a chur ar ceal caillte mar gheall ar sholáthar ábhair dhigitigh le linn na tréimhse cealaithe, ní bheidh sé de cheart agat an conradh a chur ar ceal a thuilleadh.

Déanfaimid an aisíocaíocht ag baint úsáide as an bhfoirm íocaíochta céanna agus a d'úsáid tú don cheannach tosaigh mura bhfuil a mhalairt aontaithe agat go sainráite. Ní thabhóidh tú aon táillí mar gheall ar an aisíocaíocht.

Níl aon tionchar ag aon bheartas um fhilleadh nó aisíocaíocht a d’fhéadfadh a bheith againn ar an gceart cealaithe agus ar aisíocaíocht seo.

Aisíocaíochtaí
Aisíocaíochtaí le haghaidh Earraí
Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a dhéanamh laistigh de 14 lá tar éis do chuid earraí a fháil.

Glacaimid le hiarratais ar aisíocaíocht ar earraí a dhíoltar ar ár Láithreán ar aon cheann de na cúiseanna seo a leanas:

 • Tá an mhaith briste;
 • Ní hionann maith agus cur síos; nó
 • Is maith an méid mícheart.

Ní bhaineann aisíocaíochtaí leis na hearraí seo a leanas:

 • Míreanna Díolacháin & Dearbháin Bronntanais.

Tuairisceáin
Is féidir tuairisceáin a dhéanamh go pearsanta ag na láithreacha seo a leanas: Ag aon siopa a bhfuil táirgí Ardor aige.

Is féidir tuairisceáin a dhéanamh tríd an bpost. Chun earra a sheoladh ar ais tríd an bpost, lean an nós imeachta seo a leanas:
Déan do chuid earraí a phacáil agus priontáil agus ceangail an lipéad seolta a seoladh chugat trí ríomhphost. Téigh go dtí an oifig phoist is gaire duit agus íoc an postas riachtanach.

ráthaíochtaí
Baineann na ráthaíochtaí seo a leanas lenár Láithreán:

 • Ráthaíocht 14 lá ar ais agus airgead ar ais.

An Dlí um Chosaint Tomhaltóirí
Sa chás go bhfuil feidhm ag an Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980 , nó ag aon reachtaíocht cosanta tomhaltóirí eile atá i do dhlínse agus nach féidir iad a eisiamh, ní chuirfidh na Téarmaí agus Coinníollacha seo teorainn le do chearta dlíthiúla agus réitigh faoin reachtaíocht sin. Léifear na Téarmaí agus Coinníollacha seo faoi réir fhorálacha sainordaitheacha na reachtaíochta sin. Má bhíonn coinbhleacht idir na Téarmaí agus na Coinníollacha seo agus an reachtaíocht sin, beidh feidhm ag forálacha sainordaitheacha na reachtaíochta.

Teorainn le Dliteanas
Ní bheidh Ardor ná ár stiúrthóirí, oifigigh, gníomhairí, fostaithe, fochuideachtaí ná cleamhnaithe faoi dhliteanas i leith aon ghníomhartha, éilimh, caillteanais, damáistí, dliteanais agus speansais, lena n-áirítear táillí dlí as úsáid a bhaint as an Suíomh.

slánaíocht
Ach amháin i gcás ina bhfuil toirmiscthe le dlí, trí úsáid a bhaint as an Suíomh seo slánaíonn tú agus coinníonn tú Ardor agus ár stiúrthóirí, oifigigh, gníomhairí, fostaithe, fochuideachtaí, agus cleamhnaithe as aon ghníomhartha, éilimh, caillteanais, damáistí, dliteanais agus speansais lena n-áirítear táillí dlí a eascraíonn as do chuid. úsáid a bhaint as ár Láithreán nó do shárú ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo.

An Dlí is Infheidhme
Tá na Téarmaí agus Coinníollacha seo á rialú ag dlíthe na hÉireann.

Severability
Más rud é, tráth ar bith, go bhfaightear amach go bhfuil aon cheann de na forálacha atá leagtha amach sna Téarmaí agus Coinníollacha seo ar neamhréir nó neamhbhailí faoi dhlíthe infheidhme, measfar na forálacha sin a bheith ar neamhní agus bainfear de na Téarmaí agus Coinníollacha seo iad. Ní bheidh aon tionchar ag baint leis na forálacha eile go léir agus measfar an chuid eile de na Téarmaí agus Coinníollacha seo a bheith bailí fós.

Athruithe
Féadfar na Téarmaí agus Coinníollacha seo a leasú ó am go chéile chun comhlíonadh an dlí a choinneáil agus chun aon athruithe ar an mbealach ina n-oibrímid ár Láithreán agus an tslí ina mbeimid ag súil go n-iompróidh úsáideoirí ar ár Láithreán a léiriú. Cuirfimid athruithe ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo in iúl d’úsáideoirí trí ríomhphost nó cuirfimid fógra ar ár Suíomh.

Sonraí Teagmhála
Déan teagmháil linn le do thoil má tá aon cheist nó imní ort. Is iad seo a leanas ár sonraí teagmhála:

0035 3899690 638
tacaíocht do chustaiméirí@ardorie.com
______________________________________

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin tríd an bhfoirm aiseolais atá ar fáil ar ár Láithreán.

Dáta Éifeachtach: 19ú lá d’Eanáir, 2023

 • Tosaitheoir

  Ná díol ar ár suíomh Gréasáin ach ar chomh híseal le €25.0p/w nó €89.99p/m.

  Treiseoidh Ardor do dhíolacháin agus muid lonnaithe i margadh na hÉireann.

 • Ag forbairt

  Díol ar ár suíomh Gréasáin & inár siopa in Éirinn ar €75.00p/w nó €249.99p/m.

  Tríd an bplean seo a roghnú beidh rochtain agat ar do tháirgí a chur inár siopa chun do dhíolacháin a mhéadú ar shráideanna na hÉireann agus ar mhargadh ar líne na hÉireann.

 • Gníomhaire

  Díol ar ár suíomh Gréasáin, inár siopa & bíodh rochtain agat ar níos mó ná 18,000 monarchana chun do stádas déantúsaíochta a threisiú. Cuir do tháirgí i siopaí miondíola na hÉireann. Tá rochtain againn ar ró-6,500 siopa miondíola.

  Cosnóidh an plean seo €125.00p/w nó €419.99p/m.

Labhair faoi do bhranda

Roinn faisnéis faoi do bhranda linn le cinntiú go bhfuil an plean ceart á roghnú agat. Luaigh, le do thoil, cén plean a bhfuil suim agat ann.

Foirm teagmhála